FIZIOTERAPIJA PIKA d.o.o.

Skok na vsebino | Skok na meni

FIZIOTERAPIJA PIKA d.o.o. • Uvodna stran

Koncesijska fizioterapija

Potrebujete delovni nalog!

Ordinacijski čas:
od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.30

nosilec programa Darja Kramberger (Ordinacijski čas: od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.30)

Naročanje

Naročanje poteka na podlagi originalnega, veljavnega in pravilno izpolnjenega delovnega naloga za fizioterapijo.

Po telefonu, ali elektronski pošti vam posredujemo splošne informacije in trenutno čakalno dobo.

Naročanje z vpisom v čakalno knjigo, je možno le osebno v času ordinacijskega delovnega časa, ali po pošti. 

Veljavnost delovnega naloga za hitro in redno napotitev je 21 dni od izdaje, za zelo hitro 7 dni.

Čakalna doba

Čakalna knjiga v Fizioterapiji Pika se vodi računalniško, odgovorna oseba za upravljanje čakalnega seznama je Darja Kramberger.

Čakalna doba pomeni število dni, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki, od prijave, do prve obravnave in se vodi ločeno za posamezne stopnje nujnosti. Rezervacije termina niso možne.

V primeru, da je Fizioterapija PIKA zaprta, vas bomo obvestili preko spletne strani in obvestila v čakalnici.

Podatke o čakalnih dobah lahko preverite na spletnem mestu Čakalne dobe Ministrstva za zdravje RS.

Izvedba fizioterapije

Izvajamo malo, srednjo in veliko fizioterapevtsko obravnavo.

V primeru, da napotni zdravnik prepusti izbiro fizioterapevtskih postopkov fizioterapevtu, jih le ta izbere na podlagi fizioterapevtskega sprejemnega statusa, napotne diagnoze, ter nabora storitev, ki jih krije ZZZS.

V primeru, da napotni zdravnik določi terapevtske postopke, se ti izvedejo v predpisani obliki.

Odjava ali odsotnost

2 odst. 15 b. člena Zakona o Pacijentovih pravicah:

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov. Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten (3 odst. 15.b član ZPacP).

Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov (obiskov) v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.

Storitve

  • Različne oblike protibolečinske in stimulacijske elektroterapije
  • Terapija s klasičnim in vakumskim ultrazvokom
  • Magnetoterapija
  • Terapija z laserjem
  • Parafinske obloge
  • Individualna terapevtska vadba

FIZIOTERAPIJA PIKA d.o.o. • Uvodna stran